Mauro Gasparotti

Giám đốc
Bộ phận Tư vấn Khách sạn, Savills Châu Á- TBD

+84 908 556 492

Troy Griffiths

Phó tổng giám đốc
Bộ phận Quản lý Cấp cao

+84 933 276 663trò chơi giải đố su500

Dịch vụ liên quan

Tư vấn

Tư vấn phất triển và quản lý khách sạn

Nắm rõ xu hướng thị trường bất động sản khu vực, đội ngũ chuyên gia tại Savills có khả năng cung cấp những hiểu biết chuyên sâu về phát triển và quản lý ngành khách sạn. Các nghiên cứu toàn diện sẽ giúp bạn tìm được thị trường phù hợp cho việc phát triển dự án, phù hợp với vốn chủ đầu tư cũng như xây dựng chiến lược và tìm kiếm khách hàng tiềm năng.

Định giá

Định giá khách sạn

trò chơi giải đố su500Đội ngũ của Savills tập trung cung cấp các dịch vụ định giá về khách sạn và các bất động sản tương ứng thông qua việc mua, chuyển nhượng dựa trên các giao dịch tiềm năng. Chúng tôi làm việc trên toàn Việt Nam và các nước trong khu vực thuộc châu Á - Thái Bình Dương